Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác phát triển đội ngũ tài năng trẻ ở nước ta hiện nay

       Với vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong những năm qua đã thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, về bồi dưỡng nhân tài. Đã có nhiều nhân tài trẻ tuổi được tôi luyện và trưởng thành trong thực tiễn sinh động của các hoạt động, phong trào thiết thực do Đoàn tổ chức và phát động.

      Tình hình đội ngũ tài năng trẻ và công tác tài năng trẻ

    Tài năng trẻ là những người trong độ tuổi thanh thiếu niên (16 - 35 tuổi) có năng lực vượt trội, có phẩm chất đạo đức tốt, có tiềm năng phát triển và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. Đặc điểm nổi bật của tài năng trẻ hiện nay là tiếp nối truyền thống anh hùng, kiên cường, bất khuất của các thế hệ đi trước, có bản lĩnh, trí tuệ, giàu lòng yêu nước, có chí tiến thủ, tự lực tự cường, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh; phần lớn quan tâm và có trách nhiệm đối với tình hình đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đa số các tài năng trẻ đều có năng lực sáng tạo, có tinh thần hiếu học, tích cực, chủ động trang bị kiến thức, ngành nghề, có ý chí khắc phục khó khăn, thường xuyên học tập, nghiên cứu, rèn luyện nâng cao trình độ năng lực vươn lên cống hiến và đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Thực tế, trong các kỳ thi quốc tế, số học sinh Việt Nam đạt giải cao thường nhiều hơn các nước khác, tiêu biểu như Đào Hải Long, Ngô Đắc Tuần, Phạm Bảo Sơn, Bùi Thế Duy,…đã đạt huy chương vàng, bạc trong các kỳ thi quốc tế. Nhiều thanh niên Việt Nam đã đạt giải cao trong kỳ thi quốc tế về kiến trúc, âm nhạc, hội họa, cờ vua và một số môn thể thao khác, nhiều người được phong học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư lúc tuổi còn rất trẻ, như Giáo sư Nguyễn Quang Diệu, Giáo sư Phùng Hồ Hải, Giáo sư Trần Đình Hòa, Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Lưu Ly, Phó Giáo sư Phạm Hoàng Hiệp, Phó Giáo sư Lê Anh Vinh,…đã góp phần làm rạng danh đất nước.

Có không ít tài năng trẻ đã được tin tưởng phân công, giao nhiều trọng trách quan trọng, như Hoàng Vĩnh Tiến, Giám đốc Trung tâm ứng dụng Khoa học - công nghệ tỉnh Quảng Ninh; Hoàng Lê Minh, Giám đốc Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ phần mềm và nội dung số thuộc Bộ Thông tin - Truyền thông; Bùi Thế Duy, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;… Nhiều tài năng trẻ là doanh nhân đã phấn đấu nỗ lực không ngừng vươn lên và trở thành nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn, có nhiều đóng góp cho đất nước, như Mai Hữu Tín, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư U & I; Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cà phê Trung Nguyên; Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai; Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT; Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đồng Tâm,…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tài năng trẻ có bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, thiếu tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển đất nước; ý chí vươn lên, quyết tâm rèn luyện chưa cao, thiếu khiêm tốn,…

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy, khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên đã khẳng định: “Coi trọng hơn nữa việc trọng dụng tài năng trẻ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực”(1). Thể chế hóa các chủ trương của Đảng, bằng nhiều chính sách khác nhau, Nhà nước đã từng bước tạo sự công bằng trong giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi học tập, nâng cao trình độ, tiếp thu khoa học - công nghệ tiên tiến. Nhiều địa phương đã có những chính sách khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút tài năng, tôn trọng và trọng dụng nhân tài, tiêu biểu phải kể đến Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ,… Đa số các tỉnh, thành trong cả nước đều lập quỹ hỗ trợ tài năng trẻ. Đó là những dấu hiệu đáng mừng trong công tác phát triển đội ngũ tài năng trẻ; là điều kiện để đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam phát huy tài năng, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra của sự nghiệp đổi mới và hộp nhập quốc tế, việc tôn trọng và sử dụng nhân tài còn nhiều hạn chế, không ít tài năng còn chưa được phát hiện, chưa có cơ hội thể hiện và cống hiến. Nước ta chưa có “Chiến lược về nhân tài quốc gia” để định hướng công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam trên thế giới một cách bài bản khoa học và có hệ thống. Chúng ta chưa có cơ quan chuyên trách làm công tác nhân tài. Ở nhiều địa phương, tài năng trẻ và công tác tài năng trẻ chưa thực sự được quan tâm và đánh giá đúng hoặc sự đánh giá còn mang nặng tính định kiến, tính bình quân, chưa tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam.

Công tác tài năng trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhận thức được tầm quan trọng của công tác tài năng trẻ và vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phát triển đội ngũ tài năng trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định cần xung kích đi đầu, tập hợp kết nối, hỗ trợ, phát triển đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam gắn với việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng đội ngũ nhân tài cho đất nước.

Thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, công tác tài năng trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian qua được đặc biệt quan tâm, có nhiều chuyển biến và từng bước định hình rõ nét cho sự phát triển công tác tài năng trẻ Việt Nam. Công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và tập hợp các tài năng trẻ Việt Nam đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực đối với từng đối tượng thanh niên. Đặc biệt, việc tổ chức tuyên dương, tôn vinh các tấm gương thanh thiếu nhi điển hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước gắn với việc thực hiện cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, đã tạo được bước đột phá trong xây dựng các nhân tố điển hình, đẩy mạnh việc hình thành đội ngũ tài năng trẻ Việt Nam ngày càng đông đảo về quy mô và số lượng chất lượng và rộng khắp trên các lĩnh vực.

Công tác phát hiện, tìm kiếm, tập hợp và kết nối tài năng trẻ thông qua các phong trào thanh niên

Từ thực tiễn các phong trào hành động cách mạng do Đoàn tổ chức, công tác đoàn kết, tập hợp và tìm kiếm tài năng trẻ đã được quan tâm thực hiện. Phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai rộng khắp tới mọi đối tượng thanh niên, trên mọi lĩnh vực, địa bàn. Các ý tưởng nghiên cứu, sáng kiến của thanh niên được phát huy, góp phần tăng năng xuất, chất lượng hiệu quả công tác. Trong số đó, nhiều ý tưởng, giải pháp sáng tạo được các cấp bộ Đoàn quảng bá, giới thiệu để nhân rộng, ứng dụng vào thực tiễn và đời sống sản xuất, đem lại hiệu quả cao.

Từ các phong trào tiêu biểu, như Thanh niên công nhân với phong trào “lao động sáng tạo, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”,… đã xuất hiện nhiều bàn tay vàng, nhiều tấm gương lao động sáng tạo, đạt năng xuất, chất lượng hiệu quả cao. Thanh niên công chức với phong trào “Ba trách nhiệm” và cuộc vận động “Xây dựng văn minh công sở, đổi mới phong cách làm việc, xung kích trong cải cách hành chính” góp phần bồi dưỡng nhiều thanh niên trở thành những công chức trẻ giỏi tiêu biểu. Trong thanh niên nông thôn, với phong trào “Thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi” đã tạo dựng nên nhiều tấm gương làm kinh tế giỏi, chủ trang trại trẻ tài năng. Trong thanh niên trường học với phong trào “học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”“Thi đua dạy tốt, học tốt” đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhiều học sinh tài năng, đạt các giải cao trong các kỳ thi quốc tế. Thanh niên lực lượng vũ trang với phong trào “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng” trong thanh niên quân đội; thi đua thực hiện “Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” trong thanh niên công an… góp phần để thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng. Từ thực tiễn phong trào có nhiều sĩ quan, chiến sĩ trẻ giỏi trưởng thành. Phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam, nhiều doanh nhân trẻ tài năng đã xuất hiện từ phong trào này đã trở thành những doanh nhân phát triển và thành đạt hàng đầu quốc gia. Qua các hoạt động cụ thể, các phong trào của Đoàn tổ chức, trong môi trường sục sôi khí thế và sức trẻ, đã có nhiều tài năng trẻ có cơ hội phát triển, nhiều tài năng được phát hiện và bồi dưỡng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ

Trong những năm vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề xuất với Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng các hệ thống cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, nhà văn hóa thanh thiếu nhi trên cả nước. Từ năm 2008 đến năm 2013, toàn Đoàn đã tổ chức 117.588 lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thu hút hơn 2,4 triệu lượt thanh niên tham gia (2). Đến năm 2013 cả nước có đến 278 cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh niên. Hằng năm, các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên đã đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, ươm mầm tài năng cho hàng triệu lượt thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực. Đồng thời qua các hoạt động do các cơ quan báo chí của Đoàn tổ chức, nhiều tài năng được phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, như Hoa hậu Việt Namgiải bóng đá Nhi đồnggiải bóng đá Thiếu niên tiền phong,… Bên cạnh đó, việc duy trì và phát triển Quỹ hỗ trợ và phát triển tài năng trẻ Việt Nam và một số tỉnh, thành kết nối với các doanh nghiệp hình thành nên các quỹ học bổng, như Đô-rê-mon, Vừ A Dính, Nguyễn Thái Bình,… đã góp phần quan trọng trong công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam.

Công tác tham mưu tạo cơ chế chính sách hỗ trợ tài năng trẻ

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ tài năng trẻ, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, Ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tín dụng học tập; hỗ trợ thanh niên công nhân, công chức, viên chức, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trong các doanh nghiệp vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại, thanh niên nông thôn tiếp cận công nghệ tri thức mới. Tại nhiều địa phương đã và đang có nhiều chính sách thu hút tài năng trẻ, trọng dụng nhân tài, có những chính sách khuyến học, khuyến tài tạo điều kiện thuận lợi để thu hút tài năng, nhân tài. Tiêu biểu như Đà Nẵng có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút nhân tài, đặc biệt là tài năng trẻ. Thành phố Hà Nội có các chính sách ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, đặc biệt là nhân tài trẻ tuổi cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Các phần thưởng, giải thưởng dành cho tài năng trẻ

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thành lập, xây dựng, củng cố và mở rộng tổ chức các giải thưởng nhằm tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh và hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực, như giải thưởng “Quả cầu vàng”, giải thưởng “Sao tháng giêng”, giải thưởng “Lương Định Của”, giải thưởng “Trần Văn Ơn”, giải thưởng “Kim Đồng”, giải thưởng “Sao đỏ”, giải thưởng “Lý Tự Trọng”,… Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong cả nước đã phối hợp tổ chức trao các giải thưởng dành cho các tài năng trẻ, góp phần quan trọng trong công tác phát hiện và hỗ trợ tài năng trẻ. Trong 05 năm qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức trao các giải thưởng, phần thưởng cho 4.533 tài năng trẻ với tổng giá trị 10,359 tỷ đồng. Các tỉnh, thành đoàn đã trao giải thưởng cho 6.359 tài năng trẻ với tổng giá trị 6,456 tỷ đồng (3).

Các học bổng, quỹ hỗ trợ tài năng trẻ

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp tổ chức đa dạng các hoạt động chăm lo, hỗ trợ và nâng đỡ các tài năng trẻ trong học tập, nghiên cứu và phát triển. Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị, tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế huy động nguồn lực xã hội gây quỹ hỗ trợ và trao học bổng cho các tài năng trẻ, như học bổng “Vừ A Dính”, học bổng “Nguyễn Thái Bình”, học bổng “Tiếp sức đến trường”, học bổng “Thắp sáng ước mơ”, học bổng “Khuyến học”, học bổng “Tân sinh viên”, học bổng của Công ty Prudential, học bổng “VNPT chắp cánh tài năng Việt”,… Từ năm 2007 đến nay, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã trao 1.634 suất học bổng cho học sinh, sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng (4). Hầu hết các tỉnh, thành đoàn đều có sự phối hợp rất tích cực với các tổ chức doanh nghiệp để huy động nguồn lực trao học bổng, lập quỹ hỗ trợ tài năng trẻ, quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ sáng kiến,… cho các đối tượng học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc hằng năm. Kết quả trong 05 năm vừa qua, Trung ương Đoàn đã trao học bổng cho 35.929 lượt tài năng trẻ với tổng giá trị 43, 914 tỷ đồng. Các tỉnh, thành đoàn đã trao học bổng cho 85.361 lượt tài năng trẻ với tổng giá trị 32,958 tỷ đồng (5).

Các cuộc thi, hoạt động tuyên dương tài năng trẻ

Trong những năm qua, hình thức tổ chức các cuộc thi, hội thi để phát hiện và tuyên dương các tài năng trẻ được xem như là hình thức phổ biến và được tổ chức thực hiện từ cấp trung ương tới cơ sở. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực phối hợp với các ngành và cơ quan, tổ chức xã hội để để triển khai tổ chức các cuộc thi, hội thi trong các khối đối tượng, lứa tuổi thanh thiếu nhi và đã thực sự tạo ra sân chơi bổ ích, là nơi phát hiện và nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão của các tài năng trẻ Việt Nam, như cuộc thi Olympic quốc tế, hội thi “Tin học trẻ”, hội thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật”, hội thi “Người thợ trẻ giỏi”“Nghiên cứu khoa học”“Trí tuệ học đường”“Phần mềm sáng tạo”“Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ”, thi “Giọng hát vàng sinh viên”, thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi toàn quốc”,…Thông qua các cuộc thi, hội thi đó đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, hỗ trợ và động viên nhiều tài năng trẻ trong mọi lĩnh vực, đồng thời tạo điều kiện cho các tài năng trẻ tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện. Kết quả trong 05 năm qua, các cuộc thi do Trung ương Đoàn tổ chức đã thu hút 3.806 tài năng trẻ tham gia, trao 268 giải thưởng với tổng giá trị 5,187 tỷ đồng. Các tỉnh, thành đoàn đã tổ chức các cuộc thi, hội thi thu hút 50.403 tài năng trẻ tham gia, đã trao 4.437 giải thưởng với giá trị 4,261 tỷ đồng (6).

Bên cạnh việc tổ chức các hội thi, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quan tâm tổ chức nhiều hoạt động tuyên dương, vinh danh các tài năng trẻ. Các hoạt động tuyên dương, tôn vinh tài năng trẻ trong những năm qua đã để lại dấu ấn đậm nét đối với các tài năng trẻ, thanh niên và toàn xã hội. Trung ương Đoàn tổ chức triển khai tuyên dương hằng năm trong các đối tượng thanh niên, như “Đại hội tài năng trẻ”“Gặp gỡ toàn quốc tài năng trẻ Việt Nam”, tuyên dương “10 gương mặt trẻ tiêu biểu”, tuyên dương “Quả cầu vàng”, tuyên dương “Thủ khoa tiêu biểu” các trường đại học, cao đẳng, tuyên dương các cá nhân đạt giải sáng tạo khoa học - kỹ thuật, tuyên dương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, tuyên dương sinh viên “5 tốt”, học sinh “3 rèn luyện”, tuyên dương “Sáng tạo trẻ”,… đã động viên khích lệ các tài năng trẻ say mê học tập, nghiên cứu và phát triển tài năng. Các tỉnh, thành đoàn trong cả nước thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực, đối tượng thanh niên. Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội hằng năm đã tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tiêu biểu tốt nghiệp các trường đại học trên địa bàn Thủ đô.

Các chương trình dự, án hỗ trợ tài năng trẻ

Đoàn thanh niên các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền để ban hành cơ chế, chính sách phát triển và hỗ trợ tài năng trẻ; tham gia xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách giáo dục và đào tạo; phối hợp động viên thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động, khai thác nguồn lực, huy động các lực lượng xã hội tham gia hỗ trợ, khuyến khích thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thanh niên có thể phát huy tối đa năng lực trí tuệ, sức sáng tạo của mình cống hiến cho quê hương đất nước. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai Đề án thí điểm 600 trí thức trẻ tình nguyện về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã của 62 huyện nghèo trong cả nước, bước đầu đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, công tác tài năng trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành nên đội ngũ nhân tài trẻ tuổi phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Để tiếp tục phát hiện, đoàn kết tập hợp, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ tài năng trẻ nhiều hơn nữa, yêu cầu đặt ra với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn phải thiết thực, hiệu quả hướng mạnh đến công tác giáo dục, đào tạo thanh thiếu niên trên nhiều lĩnh vực; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về vai trò, tầm quan trọng của công tác tài năng trẻ; đa dạng hóa, nâng cao chất lượng các hình thức phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, công tác tôn vinh, tuyên dương tài năng trẻ của Đoàn phải nêu cao tinh thần “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”; hỗ trợ môi trường làm việc thuận lợi, trọng dụng, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ; các cấp bộ Đoàn phải kiên trì tham mưu cơ chế, chính sách về tài năng trẻ; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức các cuộc thi, hội thi do Đoàn tổ chức./.

------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) Trích Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Nguồn: www dangcongsan.vn ngày 04-8-2008

(2) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo cáo Sơ kết 5 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, ngày 26-8-2013

(3), (4), (5), (6) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo cáo về “Tình hình tài năng trẻ, công tác tài năng trẻ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2013”, ngày 01-4-2014

ThS. Ngô Thế NghịTrung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Bài viết cùng chủ đề

Hỗ trợ trực tuyến

support
0906.02.04.89

Thống kê truy cập


Website