Phước Long thực hiện tốt chủ trương Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội

 

Nhằm tiếp tục nâng cao và đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đoàn trên địa bàn ngày càng lớn mạnh các cấp bộ Đoàn trong toàn thị xã Phước Long đã phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra. Một trong những chủ trương được các cấp bộ Đoàn đặc biệt đẩy mạnh thực hiện đó là chủ trương “1+1”: Mỗi đoàn viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.

Kết nạp đoàn viên mới năm 2019, tại phường Phước Bình

Theo đó, ngay từ đầu năm 2019, BTV Thị đoàn đã hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức quán triệt, phổ biến về chủ trương “1+1” đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Các cơ sở Đoàn trong thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là “Ngày đoàn viên” được tổ chức vào tháng thanh niên. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa đạng, chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên,... Bên cạnh đó, trong các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra 6 tháng, cuối năm, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép kiểm tra việc thực hiện chủ trương “1+1” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương.

Qua một năm triển khai thực hiện chủ trương “1+1” đã mang lại những kết quả khả quan, bước đầu khẳng định một chủ trương đúng đắn, đến tháng 10/2019, toàn thị xã đã phát triển được 824 đoàn viên vượt 103% so với chỉ tiêu tỉnh Đoàn giao. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “1+1” trong thời gian tới, các Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trong thị xã tiếp tục tổ chức rà soát, nắm lại số lượng thanh niên tại cơ quan, đơn vị. Cơ sở Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký việc giúp đỡ, hướng dẫn thanh niên vào Đoàn thông qua phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên hằng năm. Đồng thời, phát động phong trào thi đua sôi nổi tại địa phương, đơn vị nhằm thực hiện chủ trương “1+1”. Đoàn viên cần chủ động tiếp cận, tuyên tuyền về tổ chức Đoàn, báo cáo chi đoàn những trường hợp thanh niên ưu tú, đề xuất tham gia học lớp Cảm tình Đoàn. Cơ sở Đoàn có cơ chế khen thưởng, động viên đối với đoàn viên tích cực, có nhiều sáng kiến trong thực hiện chủ trương “1+1”.

Hoài Nam

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối

Hỗ trợ trực tuyến

support
0906.02.04.89

Thống kê truy cập


Website