Phước Long: Nhiều hoạt động, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đội và hoạt động của thiếu nhi trong dịp hè tại các xã, phường.

 

Trong năm 2019, Hội đồng đội thị xã đã tổ chức nhiều mô hình hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội và hoạt động thiếu nhi tại các xã, phường. Đặc biệt trong dịp hè, Ban chỉ đạo hè các xã, phường đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động, vui chơi giải trí lành mạnh cho các em thiếu nhi tại địa phương trong dịp sinh hoạt hè. Các loại hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi tìm hiểu được các đơn vị triển khai thực hiện tốt, BCĐ hè các xã phường đã tổ chức được cho các em gần 100 buổi sinh hoạt văn hóa, tập luyện văn nghệ.

Hội trại hè tại các xã, phường diễn ra sôi nổi

Kết quả, các xã, phường đã tổ chức hơn 350 trận bóng đá, cầu lông, đá cầu . Trong dịp hè BCĐ hè các xã, phường cũng đã tổ chức được 35 hội thi tuyên truyền các nội dung được phổ biến, sinh hoạt hè…. Đặc biệt 100% các xã, phường tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn khu dân cư tại các xã, phường. Đa số các hội trại đều được BCĐ hè các xã, phường quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, mang lại không khí vui tươi, sổi nổi cho các em thiếu nhi trên địa bàn các xã, phường trong dịp hè. Công tác hè tại các xã, phường và cấp thị xã đều có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đoàn thể có liên quan trong việc đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, nhất là trong việc tuyên truyền giáo dục pháp luật và rèn luyện kỹ năng cho các em. Trong dịp hè, BCĐ hè các xã, phường đã thành lập các đội nghi thức, đội năng khiếu như đội chuyên cờ sermapho, đội chuyên morse, đội chuyên nút dây, các trò chơi dân gian, hướng dẫn cho các em các bài hát sinh hoạt tập thể, các bài hát ca ngợi về Bác Hồ, ca ngợi về quê hương đất nước con người Việt Nam.

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối

Hỗ trợ trực tuyến

support
0906.02.04.89

Thống kê truy cập


Website