Thị đoàn Phước Long triển khai mô hình và ký kết thực hiện khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội năm 2019

 

Ngày 22/4/2019, BTV Thị đoàn đã tổ chức triển khai mô hình hình khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội. Các cơ sở đoàn trên địa bàn thị xã đã tiến hành ký kết giao ước thi đua triển khai thực hiện mô hình tại các khu dân cư trên địa bàn thị xã trong năm 2019.

Các xã, phường Đoàn ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình

 

Theo đó, trong năm 2019, Thị Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tập trung phối hợp thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò tự quản của thanh niên, phấn đấu xây dựng mỗi chi đoàn khu dân cư có ít nhất 01 mô hình khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội. 100% các xã, phường triển khai phong trào 3 không “không thử, không giữ, không sử dụng ma túy” trong đVTN đơn vị; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng nhà nước, các văn bản pháp luật về phòng chống ma túy. Bên cạnh đó, làm tốt công tác giúp đỡ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng. 

Việc thực hiện mô hình được triển khai tại địa bàn khu dân cư, trường học trên địa bàn

 

Các cơ sở đoàn phối hợp cùng đơn vị công an cùng cấp tăng cường tuyên truyền cho mọi người dân hiểu về tác hại của ma túy, không để phát sinh, đồng thời đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đối tượng thanh thiếu niên khu vực dân cư.

Việc xây dựng mô hình nhằm phát huy đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện phong trào bảo vệ ANTT trên địa bàn thị xã.

Hoài Nam

Bài viết cùng chủ đề
[1] 2  3  4  »  Trang cuối

Hỗ trợ trực tuyến

support
0906.02.04.89

Thống kê truy cập


Website